घाँटीमा तीन खालका क्यान्सर, कसरी थाहा पाउने
डा. कुञ्जन आचार्य नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ