सुतेको बेला घुर्नु हुन्छ?, त्यो रोग हो, बेलैमा उपचार गर्नुस्
डा योगेश न्यौपाने नाक, कान, घाँटी तथा घुर्ने रोग विशेषज्ञ