ग्याष्ट्रिकमा हेलचक्रयाईं नगरौं, इण्डोस्कोपी गरौं ग्याष्ट्रिकको शंका लागे मेडिकलबाट औषधी किन्ने होइन अस्पताल जाने
प्रा.डा.उमीद श्रेष्ठ पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ