दाँतको दुखाइबाट कसरी जोगिने? ऐना हेरेर ब्रस गर्ने, बीस सेकेन्ड होइन दुई मिनेटसम्म
डा. अक्वीला श्रेष्ठ दन्तरोग विशेषज्ञ