औषधिको पछाडि हुने रातो धर्काको अर्थ के हो?
एजेन्सी काठमाडौं, कात्तिक ५