स्थायी रुपमै रौं हटाउने प्रविधि नेपालमा
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, पुष १४