अमेरिकामा कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिनको पहिलोपटक परीक्षण
एजेन्सी सियाटल, अमेरिका, चैत ४