स्तनपानले आमाको शरीर बिग्रिँदैन, सप्रिन्छ आमाको दूध नआउने भन्ने हुँदैन
डा. मेरिना श्रेष्ठ काठमाडौं, साउन १७