चाँडो फैलिने नयाँ कोरोना भाइरस बेलायतमा व्यापक फैलिएको यो भाइरसलाई खोपले कत्तिको काम गर्छ?