छिटो फैलिने नयाँ कोरोना भाइरसबारे ८ प्रश्न, वैज्ञानिकहरूको जवाफ