हाम्रो डक्टर एप्समार्फत निःशुल्क कोरोना सम्बन्धी परामर्श पाइने 
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, वैशाख २८