आन्तरिक ऋण बढाएर भएपनि ठूलो बजेट ल्याउन अर्थसमितिको सुझाव