टरिगाउँ एयरपोर्टमा आउँदो २० देखि हवाई उडान अब हप्तामा ५ वटा मात्रै उडान