झण्डै ११ वर्षपछि सञ्चालनमा आयो माथिल्लो तामाकोशी, प्रधानमन्त्रीले गरे उद्घाटन