ग्यापुमा  इलेक्ट्रोनिक्स सामान किन्दा ४० प्रतिशत सम्म छुट 
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, असार २२