बाढीले अवरूद्ध १० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी ‘१’ को उत्पादन सञ्चालनमा
सेतोपाटी पर्वत, असार २८