मन्त्रीलाई बुढीगण्डकी प्रभावितको प्रश्न : कहिले अघि बढ्छ आयोजना ?
सेतोपाटी काठमाडौं, साउन ४