सुदूरपश्चिममा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा अन्योल
सेतोपाटी बैतडी, असोज १