मेरो के अपराध थियो र माड्साप मेरो वंश विनाश गर्नुभयो?

माधव फुँयाल

कात्तिक ६