पछि सर्दा दुख्छ्यौ कि दुख्दिनौ?

पूर्ण ओली

मंसिर २१