बालाई के थाहा गाँजा एसियाबाट अमेरिका पुगेको भन्ने!