'दिदीको ट्याक्सी पो रै'छ भनेर भाग्छन्'
सन्जिब बगाले काठमाडौं, असोज ५