नेपाली सेनाकी एकमात्र महिला पाइलट
सन्जिब बगाले काठमाडौं, असोज १७