नारायणकाजीको डेराका भित्ताले बोल्ने सन्देश (भिडिओ)
मनोज सत्याल काठमाडौं, साउन १५