आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विकल्प
रामेश कोइराला काठमाडौं, माघ २०