काठमाडौंलाई सिकाइ हुनेछ बोगोटा सहरको 'साइक्लोभिया'
रत्नराम श्रेष्ठ काठमाडौं, माघ २९