कोरोना लक्षण देखिए को घरै बस्ने, को क्वारेन्टाइन सेन्टर जाने? सबैको प्रयोगशालामा जाँच गर्नु पर्दैन