महामारी बहानामा रोकिनु हुन्न पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया