विदेशमा नेपाली प्राविधिक अग्रपंक्तिमा खटिने, यहीँ भएकाले भने कामै नपाउने!