रवीन्द्र मिश्रजी, मार्ग परिवर्तन होइन राजनीतिबाट अवकाश