छाउपडीको 'ओपन च्यालेन्ज'

अभियानको सेतो रिबनमा छाउपडीको रातो रगतको धब्बा