बजीले अर्को जुनी लिइसक्नुभयो होला, कर्णालीको चीलगाडी उस्तै!