के थियो काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न लगानी बोर्डले ल्याएको कार्यक्रम?