राष्ट्रपति जोनसनको सिको पर्यटनमन्त्रीले गरेको भए!

शक्तिमा हुनेले शालीनता देखाएका केही किस्सा