काठमाडौँ महानगरबाट १० हजार ५ सयलाई राहत, २७ शैयाको क्वारेन्टाइन
सेतोपाटी काठमाडौँ, चैत २३