प्लास्टिक सिलाएर पिपिई, नहुनुभन्दा बेस
सेतोपाटी टिम काठमाडौं, चैत २५