पपुवा न्यूगिनीका पूर्व प्रधानमन्त्री ओनिल भष्टाचार आरोपमा पक्राउ
एजेन्सी पोर्ट मोर्सबी, पपुवा न्यूगिनी, जेठ ११