वागमतीले प्रदेश चक्रपथ निर्माण गर्ने
सेतोपाटी हेटौँडा, जेठ २३