गण्डकीमा कोरोना रोकथाममा सकियो १४ करोड, १५ करोड थपिँदै
युवराज श्रेष्ठ पोखरा, जेठ २३