स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई १३ प्रश्न
सन्जिब बगाले काठमाडौं, जेठ २३