भारतीय मिडियामा आएको सामग्रीबारे नेपाल सरकारले पठायो 'कूटनीतिक नोट'
सन्जिब बगाले काठमाडौं, असार २८