मेघालयमा भाजपा मन्त्रीले नागरिकलाई भने- चिकेन, मटनभन्दा बिफ बढी खानुस्
एजेन्सी मेघालय, साउन १७