टाइमले राख्यो तालिबान नेता बारदारलाई संसारका सय प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा
एजेन्सी काठमाडौं, भदौ ३१