दाङ जिल्ला अदालतमा पहिलो पटक गोला प्रथाबाट मुद्दा सुनुवाइ