यातायातसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार माग्न पोखरामा सातै प्रदेशका यातायात मन्त्री

युवराज श्रेष्ठ

पोखरा, फागुन ३०