मन्त्री यादवको स्वीकारोक्ति - मृत्यु भएका मान्छेका नाममा समेत लाइसेन्स जारी