एक अर्ब ५६ करोडमा बनिरहेको भ्युटावरलाई अस्पताल बनाउन माग