'प्रस्ताव वा विधेयक होइन महाभियोग, संसदसँगै निष्क्रिय हुन्न'

मनोज सत्याल

काठमाडौं, भदौ २४