प्रचण्डले बनाएको पार्टी उनैले सक्छन् कि क्या हो!  

सन्जिब बगाले

काठमाडौं, भदौ ३१