गण्डकी सरकार मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी हेरफेर

रासस

गण्डकी, कात्तिक २२